Podstawy skutecznej nauki

W nauce języka ogromne znaczenie ma nie tylko to jak się uczysz ale również to czego się uczysz. Jedną z najważniejszych umiejętności jest płynne budowanie zdań. 

Rozdział ten składa się z następujących części: