11 kwietnia, 2024

Początkujący uczniowie języków obcych

by Mateusz Wiącek

Kiedy dopiero zaczynasz uczyć się nowego języka, możesz usłyszeć termin „początkujący uczący się języka”. Termin ten odnosi się do każdego, kto jest na wczesnym etapie nauki języka, który nie jest jego językiem ojczystym. Początkujący mogą dzielić się na dwie kategorie: „absolutni” początkujący, którzy nie mają wcześniejszej wiedzy o języku, oraz „fałszywi początkujący”, którzy mogli mieć wcześniej kontakt z językiem, ale jeszcze go w pełni nie zrozumieli.

Początkujący uczniowie pochodzą z różnych środowisk i mają różne cechy i czynniki uczenia się. Mogą one obejmować:

  • Czy uczyli się wcześniej innego języka
  • Ich wiek, kiedy zaczynają się uczyć
  • Sposób myślenia i rozumienia rzeczy
  • Co już wiedzą w swoim pierwszym i drugim języku
  • Jak dobrze potrafią mówić i czytać
  • Czy znają system zapisu nowego języka
  • Ich nastawienie i oczekiwania wobec języka i jego kultury
  • Jak inaczej postrzegają swój język ojczysty w porównaniu z nowym językiem
  • Ich uczucia związane z nauką
  • Jak lubią się uczyć i jakich strategii używają.

Na sposób, w jaki ludzie się uczą, mogą również wpływać takie czynniki, jak czas spędzony na nauce, miejsce, w którym się uczą (w domu lub za granicą, w miejscu, w którym mówi się danym językiem lub nie), czy muszą przestrzegać określonego planu nauki oraz czy mają do zdania testy lub egzaminy.

W latach 70. Rada Europy zaczęła ustalać, czego dorośli, którzy dopiero zaczynają uczyć się języka, potrzebują, aby skutecznie się komunikować. Opracowali oni coś, co nazwali specyfikacjami „poziomu progowego” dla języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego. Specyfikacje te były jak podstawowy zestaw umiejętności językowych, które początkujący powinni posiadać, zanim przejdą do bardziej zaawansowanych rzeczy z powodów zawodowych lub osobistych.

Dodaj komentarz