3 maja, 2022

Koniugacja czasowników niderlandzkich

by Mateusz Wiącek
girl carrying big teddy bear

Koniugacja czasowników może spędzać sen z powiek uczącym się języka niderlandzkiego. Dlaczego są one tak ważne i dlaczego ludzie mają z nimi tak wiele problemów?

Czasownik jest główną częścią zdania w języku niderlandzkim (i najprawdopodobniej w każdym innym języku). Aby zdanie było zdaniem, musi zawierać czasownik. Zdanie bez czasownika nie jest zdaniem. Właściwie, czasownik może być sam w sobie zdaniem, na przykład: „Śpiewaj!” albo „Zatrzymaj się!”.

Czasownik opowiada historię. Mówi nam, co się wydarzyło, co ktoś zrobił, powiedział lub pomyślał. Czasowniki są również bardzo interesującą częścią języka. Najczęstsze z nich są zazwyczaj nieregularne i bardzo krótkie. Najczęściej mają tylko jedną sylabę.

Czasowniki są również dość trudne do nauczenia się, ponieważ przez większość czasu zmieniają swoją formę w zależności od osoby, czasu lub trybu. Nazywamy to koniugacją. Ponieważ mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą podobnych elementów, naprawdę trudno jest posługiwać się nimi płynnie, nie popełniając błędów. Powiedzmy sobie jasno: tradycyjne podejście do nauki języka zawodzi szczególnie, gdy chodzi o koniugację czasowników.

W poniższym artykule znajdziesz wiele informacji na temat koniugacji czasowników. Omówimy zasady, wzory i przykłady, aby dać Ci wyobrażenie o wielkości tej bestii. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz tego wszystkiego pamiętać – nie powinieneś nawet próbować. Jest na to lepszy sposób.

Na końcu artykułu omówimy metodę, która pozwoliła tysiącom uczących się języka uporać się z problemem koniugacji czasowników w ich języku docelowym. Dla wielu osób koniugacja jest kwestią sukcesu lub porażki w ich podróży do nauki języka.

Co to jest koniugacja?

Na początku warto wiedzieć, co oznacza koniugacja. 

Koniugacja to odmiana czasownika poprzez tryby, czasy, osoby, liczby, strony oraz inne kategorie gramatyczne. W niderlandzkim znaczna część czasowników odmienia się regularnie. Czyli, przy użyciu określonych reguł oraz przez dodanie właściwej końcówki uzyskamy właściwą formę czasownika. Istnieją jednak (niestety) czasowniki, które nie podlegają żadnej regule –  są to czasowniki nieregularne. 

W tym artykule przedstawię Ci oba rodzaje i pokażę, w jaki sposób powinniśmy je używać. Na koniec zdradzę sekret, w jaki sposób najłatwiej opanować.

Niderlandzkie czasowniki nieregularne

Nieregularność czasowników była pierwotnie normą. Oznacza to, że formy czasownika były „regularne”, gdy były nieregularne. Tak właśnie ewoluowały języki – w dużej mierze przez przypadkowe procesy, działające w izolacji od siebie. Nieregularność form czasownikowych odzwierciedla tę przypadkowość. 

Z biegiem czasu język ewoluował. Czasowniki takie jak “hebben”, “zijn” czy “komen”, które są bardzo częste, zachowały swój bardzo nieregularny schemat koniugacji, podczas gdy schemat koniugacji dla rzadziej używanych czasowników (np. “werken” czy “luisteren”) uległ zmianie.

Dzisiaj najczęściej używane obecnie czasowniki są nieregularne. Dlatego też rozpoczniemy właśnie od tych czasowników.

Czasowniki nieregularne możemy podzielić na dwie grupy: 

 • całkowicie nieregularne, których mamy w sumie 11 
 • częściowo nieregularne – czyli takie, które posiadają pewne powtarzające się wzory 

Czasowniki całkowicie nieregularne to: hebben, zijn, kommen, kunnen, zullen, mogen, zien, doen, slaan, gaan i staan.

Odmiana czasownika “zijn” (czyli “być”) w języku niderlandzkim

Czasownik “być” to zdecydowanie najczęstszy czasownik w języku niderlandzkim.  

W firmie Taalhammer przeprowadziliśmy eksperyment, w którym policzyliśmy czasowniki występujące w dużym zbiorze niderlandzkich tekstów. Było ich w sumie ponad 36 tysięcy, a  czasownik “zijn” występował (w różnych formach) w tym zbiorze ponad 8 tysięcy razy, czyli stanowi 23% wszystkich występujących czasowników.

Czasownik “zijn” pozwala powiedzieć kim jesteś i jak się nazywasz.

NiderlandzkiPolski
Ik ben Femke.Jestem Femke.
Ik ben een Nederlander.Ik ben een Nederlandse.Jestem Holendrem.Jestem Holenderką.
Ik ben mooi en gelukkig.Jestem piękna i szczęśliwa.

Ale to nie wszystko. W języku niderlandzkim funkcjonuje także jako czasownik posiłkowy przed imiesłowem biernym. Jest niezbędny do tworzenia czasów złożonych takich jak “Voltooid Tegenwoordige Tijd” (czas przyszły złożony), “Voltooid Verleden Tijd” (czyli czas zaprzeszły dokonany) i paru innych (patrz druga część tego artykułu o czasownikach regularnych).

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik ben naar school gegaan.Ja poszedłem do szkoły.
Ik ben dat alles vergeten.Zapomniałem o tym wszystkim.
Waar ben je geweest?Gdzie byłeś?
PodmiotTeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
Ikbenwasben geweest
je/jij/ubentwasbent geweest
hij/zij/hetiswasis geweest
wijzijnwarenzijn geweest
julliezijnwarenzijn geweest
zij/zezijnwarenzijn geweest

Odmiana czasownika “hebben” (czyli “mieć”) w języku niderlandzkim

“Hebben” to drugi najczęstszy czasownik w języku niderlandzkim. W naszym eksperymencie stanowi on około 10% wszystkich czasowników.

Podstawowym znaczeniem czasownika “hebben” jest “mieć”, co pozwala, między innymi, wyrazić przynależność i posiadanie (zarówno w sensie dosłownym jak i abstrakcyjnym).

NiderlandzkiPolski
Ik heb een goede baan en veel geld.Mam dobrą pracę i dużo pieniędzy.
Ik heb twee kinderen en een hond.Mam dwoje dzieci i psa.
Ik heb geluk in mijn leven.Mam szczęście w życiu.

“Hebben” podobnie jak “zijn” jest także czasownikiem niezależnym. Jest to czasownik posiłkowy przed imiesłowem biernym. Jest niezbędny do tworzenia czasów złożonych takich jak “Voltooid Tegenwoordige Tijd” (czas przyszły złożony), “Voltooid Verleden Tijd” (czyli czas zaprzeszły dokonany) i paru innych (patrz druga część tego artykułu o czasownikach regularnych).

NiderlandzkiPolski
Ik heb iets goeds gedaan.Zrobiłem coś dobrego.
Ik heb mijn moeder lang niet gezien.Od dawna nie widziałem mojej matki.
Heb je lunch gehad?Czy jadłeś już obiad?

Automatyzacja koniugacji i użycia czasownika “hebben” jest niezbędna w drodze do płynności. 

PodmiotTeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
Ikhebhebheb gehad
* je/jij
* u
* hebt
* heeft
had* hebt gehad
* heeft gehad
hij/zij/hetheeftheeftheeft gehad
wij/wehebbenhebbenhebben gehad
julliehebbenhebbenhebben gehad
zij/zehebbenhebbenhebben gehad

Reszta czasowników całkowicie nieregularnych

Czasowniki całkowicie nieregularne to: hebben, zijn, kommen, kunnen, zullen, mogen, zien, doen, slaan, gaan i staan.

Czasowniki te są bardzo ważne ze względu na częstotliwość, z jaką występują w niderlandzkich zdaniach.

W naszym eksperymencie stanowiły one 20% wszystkich czasowników.

Koniugacje tych czasowników znajdziesz w załączniku nr 1 na końcu tego artykułu.

Niderlandzkie czasowniki regularne

Czasowniki regularne to znaczna część czasowników w języku niderlandzkim. Są to czasowniki, do których stosujemy powtarzające się reguły i zasady w celu ich odmiany. 

Aby tego dokonać, musimy na początku znaleźć rdzeń w czasowniku a następnie, na podstawie danej reguły, dodać pasującą końcówkę. Jest to ważne, aby utrwalić sobie te wszystkie zasady, ponieważ dopiero wtedy zauważymy, że koniugacja czasownika regularnego jest naprawdę prosta.

Jak znaleźć rdzeń czasownika regularnego

Aby móc odmienić czasownik,  konieczny jest jego rdzeń. Aby to zrobić, potrzebny jest bezokolicznik danego czasownika np. : “werken”. Większość bezokoliczników ma końcówkę “en”. Gdy chcemy uzyskać rdzeń, odejmujemy końcówkę od bezokolicznika.  

 • werken – en = werk 
 • luisteren – en = luister

Gdy bezokolicznik posiada długą samogłoskę (długa samogłoska to samogłoska pisana podwójnie lub w sylabie zamkniętej), musimy pamiętać, że rdzeń także musi mieć długą samogłoskę. Na przykład “lopen” oznacza “chodzić”. W tym przypadku “o” jest długą samogłoską. Gdy spróbujemy wyciągnąć z tego rdzeń na podstawie wcześniejszej teorii, wyjdzie nam “lop”. W takim przypadku musimy podwoić samogłoskę, aby stała się długa, czyli “loop”. Inne przykłady: 

 • koken – kook (gotować)
 • leren – leer (uczyć się) 
 • horen – hoor (słuchać)

Gdy czasownik posiada podwójną spółgłoskę, w rdzeniu znajduje się tylko jedna. Np.: 

 • pakken – pak (pakować) 
 • missen – mis (tęsknić, brakować) 

Jeżeli w bezokoliczniku przed końcówką “en” znajduje się “v” zmieniamy to “f” a w przypadku “z” zamieniamy na “s”. Np: 

 • leven – leef (żyć) 
 • verliezen – verlies (stracić, przegrać)

Odmiana przez czasy

Tak jak wcześniej wspomniałem, czasownik może się odmieniać przez różne kategorie. Zacznijmy od czasu. Teoretycznie mamy tylko trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. Istnieją jednak “pół-czasy, które powstały poprzez interakcję czasu, aspektu czy nastroju, na przykład wtedy, czy mówimy coś tylko hipotetycznie. 

W sumie mamy osiem czasów: 

NiederlandzkiPolskiAngielski
1Onvoltooid Tegenwoordige Tijdczas teraźniejszy niedokonanyPresent Simple
2Onvoltooid Verledenczas przeszły niedokonanyPast Simple
3Voltooid Tegenwoordige Tijdczas przeszły dokonany złożonyPresent Perfect
4Voltooid Verleden Tijdczas zaprzeszły dokonanyPast Perfect
5Onvoltooid Tegenwoordige Toekomende Tijdczas przyszły prostyFuture Simple
6Voltooid Tegenwoordige Toekomende Tijdczas przyszły złożonyFuture Perfect
7Onvoltooid Verleden Toekomende Tijdtryb warunkowyConditional
8Voltooid Verleden Toekomende Tijdtryb warunkowy złożonyConditional Perfect

Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (czyli czas teraźniejszy w niderlandzkim)

W przypadku czasu teraźniejszego (onvoltooid tegenwoordige tijd) czasowniki regularne odmieniamy w następujący sposób: 

PodmiotFormaPrzykład
ik (ja)rdzeń Ik werk.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)rdzeń + tJe werkt.
hij/zij/het (on/ona/ono)rdzeń + tHij werkt.
we/wij (my)bezokolicznikWe werken.
jullie (wy)bezokolicznikJullie werken
ze/zij (oni)bezokolicznikZe werken.

Pamiętaj, że sylaba nigdy nie kończy się dwiema takimi samymi literami. Jeżeli rdzeń kończy się na “t”, nie dodajemy kolejnego.  

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik werk in een kantoor.Ja pracuję w biurze.
Werkt hij in een kantoor?Czy on pracuje w biurze?
Hoe werkt het internet?Jak działa Internet?
Luistert ze graag naar muziek?Czy ona lubi słuchać muzyki?
Ze leeft met haar moeder.Ona mieszka z matką.

Onvoltooid Verleden (czyli czas przeszły niedokonany w niderlandzkim)

Przy użyciu czasu przeszłego niedokonanego (onvoltooid verleden) do rdzenia czasownika dodajemy końcówkę “te” albo “de” (“ten” albo “ten” w liczbie mnogiej).

Wybór “te” lub “de” zależy od ostatniej głoski w rdzeniu. 

Jeżeli jest ona dźwięczna (tzn. b, d, g,w, z, r, l, m, n), dodajemy “d”, np.

 • horen – hoorde (ostatnia głoska rdzenia “hor” to dźwięczne “r”)
 • bellen – belde (ostatnia głoska rdzenia “bel” to dźwięczne “l”)

Jeżeli jest bezdźwięczna (tzn. p, t, k, f, s, sz, c, a, e, i, u, y) wtedy dodajemy “t”, np:

 • werken – werkte (ostatnia głoska rdzenia “werk” to bezdźwięczne “k”)
 • zetten – zete (ostatnia głoska rdzenia “zet” to bezdźwięczne “t”)
 • stoppen – stopte (ostatnia głoska rdzenia “stop” to bezdźwięczne “p”)

To dość skomplikowana reguła, dlatego dla ułatwienia posługujemy się skrótem “soft ketchup”, które jest zbiorem głosek bezdźwięcznych. Czyli prościej:

jeżeli ostatnia głoska w rdzeniu należy do “soft ketchup” dodajemy “te” lub “ten”, nie dodajemy “de” lub “den”.

PodmiotFormaPrzykład
ik (ja)rdzeń + te/de* Ik werkte.
* Ik hoorde.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)rdzeń + te/de* Je werkte.
* Je hoorde.
hij/zij/het (on/ona)rdzeń + te/de* Hij werkte.
* Hij hoorde.
we/wij (my)rdzeń + ten/den* We werkten.
* We hoorden.
jullie (wy)rdzeń + ten/den* Jullie werkten.
* Jullie hoorden.
ze/zij (oni)rdzeń + ten/den* Ze werkten.
* Ze hoorden.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik merkte zijn nieuwe auto meteen op.Od razu zauważyłem jego nowy samochód.
Rustten ze de hele weekend?Czy przez cały weekend odpoczywali?
Hoorde je iets?Czy coś słyszałeś?
Hoorden jullie het geluid?Czy słyszeliście ten dźwięk?
Ze woonde bij haar moeder.Mieszkała z matką.

Voltooid Tegenwoordige Tijd (czyli czas przeszły dokonany złożony w niderlandzkim)

Kolejny czas to czas przeszły dokonany i złożony (voltooid tegenwoordige tijd). Przy jego użyciu posługujemy się czasownikami posiłkowymi “mieć” – “hebben” oraz “być” – “zijn” (które opisaliśmy powyżej) oraz imiesłowem biernym, które tworzymy dodając do rdzenia prefiks “ge” and sufiks “t” or “d” (zgodnie z regula “Soft Ketchup” opisana powyżej).

PodmiotCzasownik posiłkowyImieslow biernyPrzykład
ik (ja)heb / benge + [rdzeń] + t/d* Ik heb gewerkt.
* Ik ben verhuisd.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)hebt / bentge + [rdzeń] + t/d* Je hebt gewerkt.
* Je bent verhuisd.
hij/zij/het (on/ona/ono)heeft / isge + [rdzeń] + t/d* Hij heeft gewerkt.
* Hij is verhuisd.
we/wij (my)hebben / zijnge + [rdzeń] + t/d* We hebben gewerkt.
* We zijn verhuisd.
jullie (wy)hebben / zijnge + [rdzeń] + t/d* Jullie hebben gewerkt.
* Jullie zijn verhuisd.
ze/zij (oni)hebben / zijnge + [rdzeń] + t/d* Ze hebben gewerkt.
* Ze zijn verhuisd.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Jullie hebben gekookt.Wy gotowaliście.
We zijn vorig jaar drie keer verhuisd.W ubiegłym roku przeprowadzaliśmy się trzy razy.
Ik heb in dit kantoor nooit gewerktNigdy nie pracowałem w tym biurze.
Wat is gisteren gebeurd?Co się stało wczoraj?
Mijn zoon is zeer gegroeid.Mój syn bardzo urósł.

Powyżej to tylko przykładowe zdania, ale Taalhammer daje Ci możliwość łatwego wprowadzania swoich własnych przykładów i powtarzania ich w trybie słuchania. Tym sposobem nie tylko uczysz sie odmiany czasownika, ale także zdań które sam wybrałeś a więc szansa zapamiętania jest o wiele większa.

Voltooid Verleden Tijd (czyli czas zaprzeszły dokonany w niderlandzkim)

Przy voltooid verleden tijd tworzenie zdań wygląda podobnie jak w present perfect, jednak czasowniki “hebben” oraz “zijn” są w czasie przeszłym. 

PodmiotCzasownik posiłkowyImieslow biernyPrzykład
ik (ja)had / wasge + [rdzeń] + t/d* Ik had gewerkt.
* Ik was verhuisd.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)had / wasge + [rdzeń] + t/d* Je had gewerkt.
* Je was verhuisd.
hij/zij/het (on/ona/ono)had / wasge + [rdzeń] + t/d* Hij had gewerkt.
* Hij was verhuisd.
we/wij (my)hadden / warenge + [rdzeń] + t/d* We hadden gewerkt.
* We waren verhuisd.
jullie (wy)hadden / warenge + [rdzeń] + t/d* Jullie hadden gewerkt.
* Jullie waren verhuisd.
ze/zij (oni)hadden / warenge + [rdzeń] + t/d* Ze hadden gewerkt.
* Ze waren verhuisd.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik had je echt gemist.Naprawdę za tobą tęskniłem.
We waren vorig jaar drie keer verhuisd.W ubiegłym roku przeprowadzaliśmy się trzy razy.
Jullie waren echt veranderd.Naprawdę się zmieniliście.

Onvoltooid Tegenwoordige Toekomende Tijd (czyli czas przyszły prosty w niderlandzkim)

W czasie przyszłym prostym używamy czasownika posiłkowego “zullen” jako czasownika posiłkowego. Czasownik główny natomiast pozostaje jako bezokolicznik, niezależnie od osoby. 

PodmiotCzasownik posiłkowyCzasownik głównyPrzykład
ik (ja)zalbezokolicznikIk zal werken.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)zult/zalbezokolicznikJe zult werken.
hij/zij/het (on/ona/ono)zalbezokolicznikHij zal werken.
we/wij (my)zullenbezokolicznikWe zullen werken.
jullie (wy)zullenbezokolicznikJullie zullen werken.
ze/zij (oni)zullenbezokolicznikZe zullen werken.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik zal je morgen voor tien uur opbellen.Zadzwonię do ciebie jutro przed godziną dziesiątą.
Mijn zoon zal volgend jaar groeien.Mój syn urośnie w przyszłym roku.
Zullen jullie ons missen?Czy będziecie za nami tęsknić?
Wij zullen morgen verhuizen.Jutro się przeprowadzamy.

Voltooid Tegenwoordige Toekomende Tijd (czyli czas przyszły złożony w niderlandzkim)

Czas przyszły złożony polega na użyciu czasownika “hebben” lub “zijn” oraz “zullen”. Czasownik jest wtedy w formie takiej samej jak w czasie past perfect, czyli z przedrostkiem “ge”. 

PodmiotCzasownik posiłkowyCzasownik posiłkowyImiesłów biernyPrzykład
ik (ja)zalhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Ik zal hebben gewerkt.
* Ik zal zijn verhuisd.
je/jij/u (ty, Pan/Pani)zult/zalhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Je zult hebben gewerkt.
* Je zult zijn verhuisd. 
hij/zij/het (on/ona/ono)zalhebben/zijn inge + [rdzeń] + t/d* Hij zal hebben gewerkt.
* Hij zal zijn verhuisd.
we/wij (my)zullenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* We zullen hebben gewerkt.
* We zullen zijn verhuisd.
jullie (wy)zullenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Jullie zullen hebben gewerkt.
* Jullie zullen zijn verhuisd.
ze/zij (oni)zullenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Ze zullen hebben gewerkt.
* Ze zullen zijn verhuisd.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Volgend jaar zal ik in dit kantoor 10 jaar gewerkt hebbenW przyszłym roku będę pracować w tym biurze już 10 lat.
Zullen jullie volgend jaar in dit kantoor 10 jaar gewerkt hebben?W przyszłym roku przepracujecie w tym biurze 10 lat?

Onvoltooid Verleden Toekomende Tijd (czyli tryb warunkowy prosty w niderlandzkim)

Na końcu mamy jeszcze tryb warunkowy prosty, który gramatycznie wygląda tak samo jak future simple, z tym, że używamy formy przeszłej “zullen” czyli “zouden”. 

PodmiotCzasownik posiłkowyCzasownik głównyPrzykład
ik (ja)zoubezokolicznikIk zou werken.
je/jij/het (ty, Pan/Pani)zoubezokolicznikJe zou werken.
hij/zij/het (on/ona/ono)zoubezokolicznikHij zou werken.
we/wij (my)zoudenbezokolicznikWe zouden werken.
jullie (wy)zoudenbezokolicznikJullie zouden werken.
ze/zij (oni)zoudenbezokolicznikZe zouden werken.

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik zou in dit kantoor nooit werkenNigdy nie pracowałbym w tym biurze.
Ik zou je missen, als je weggaat.Tęskniłabym za tobą, gdybyś odszedł.
Zouden jullie graag verhuizen, als jullie geld hadden?Czy przeprowadziłbyś się, gdybyś miał pieniądze?
We zouden naar het lied luisteren, als we een radio hadden.Gdybyśmy mieli radio, posłuchaliśmy piosenki.

Voltooid Verleden Toekomende Tijd (czyli tryb warunkowy złożony w niderlandzkim)

W trybie warunkowym złożonym używamy czasownika posiłkowego ‘’zou/zouden’’ oraz ‘’hebben’’ lub ‘zijn’. Czasownik pozostaje w formie przeszłej, czyli z przedrostkiem “ge” oraz końcówką “t/d” 

PodmiotCzasownik posiłkowyCzasownik posiłkowyImieslow biernyPrzykład
ik (ja)zouhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Ik zou hebben gewerkt.
* Ik zou zijn verhuisd.
je (ty)zouhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Je zou hebben gewerkt.
* Je zou zijn verhuisd. 
hij/zij (on/ona)zouhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Hij zou hebben gewerkt.
* Hij zou zijn verhuisd.
we/wij (my)zoudenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* We zouden hebben gewerkt.
* We zouden zijn verhuisd.
jullie (wy)zoudenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Jullie zouden hebben gewerkt.
* Jullie zouden zijn verhuisd.
ze (oni)zoudenhebben/zijnge + [rdzeń] + t/d* Ze zouden hebben gewerkt.
* Ze zouden zijn verhuisd.

Najlepszy sposób nauczenia się koniugacji czasowników niderlandzkich

Nieważne, czy czasownik jest regularny czy nie. Aby móc płynnie go użyć w czasie rozmowy, musimy przećwiczyć jego użycie wiele razy, zanim stanie się to odruchowe. Śmiem nawet twierdzić, że czasowniki regularne są pewnego rodzaju pułapką, ponieważ wydaje nam się, że ponieważ jest prosta reguła opisująca ich odmianę, to znając tę regułę, będziemy w stanie po prostu użyć tego czasownika w czasie rozmowy. Nic bardziej mylnego. Doświadczenie pokazuje, że próby mówienia tylko na podstawie poznanych reguł idą bardzo wolno.

Zauważ, że zazwyczaj odmiany czasownika uczymy się w formie twierdzącej w kolejności:

 1. Ja
 2. Ty
 3. On / Ona 
 4. My
 5. Wy 
 6. Oni / One

Wystarczy, że będziemy chcieli powiedzieć pytanie lub przeczenie w trzeciej osobie albo w liczbie mnogiej, a nasza wypowiedź zazwyczaj zacznie tracić na płynności. Nasz mózg potrzebuje czasu na przetworzenie informacji. Zasadniczo przechodzimy w myślach przez te wszystkie formy w takiej kolejności, w jakiej ich się uczyliśmy i następnie próbujemy zrobić z tego pytanie lub przeczenie. Jest to cała masa obliczeń, które nasz mózg musi wykonać, żeby w ogóle zacząć składać zdanie.

Wspomniałem, że czasowniki regularne mogą być pułapką, ponieważ w praktyce oznacza to, że nie ćwiczymy ich wystarczająco często, licząc na to, że w czasie rozmowy odmieniamy czasownik zgodnie ze wspomnianą regułą. 

Jest to podstawowy błąd. Reguły opisujące odmianę czasowników regularnych są oczywiście  przydatne do zapamiętania poszczególnych form czasownika. Natomiast, aby potrafić płynnie użyć czasownika w zdaniu, musimy po prostu to wiele razy przećwiczyć.

Najlepszym sposobem na wyćwiczenie odruchowego używania czasowników jest zapamiętywanie przykładowych zdań. Jest to nieprawdopodobnie efektywne ćwiczenie, które niesie ze sobą wiele dodatkowych korzyści ponad te opisane powyżej. 

Po pierwsze: pamiętamy całe wyrażenie gotowe do użycia. Po drugie: kodujemy sobie sposób łączenia się czasownika z dopełnieniem. Zapamiętujemy więc i ćwiczymy całą strukturę zdania. W praktyce oznacza to, że będziemy w stanie płynnie budować zdania.

Zauważ, że jest to fundamentalna zmiana podejścia do nauki języka. Zamiast zapamiętywać pojedyncze słowa i liczyć na to, że będziesz w stanie, jakimś cudem, płynnie je połączyć w zdania, znacznie lepiej jest po prostu zapamiętywać i powtarzać całe zdania. 

Czasownik, czyli orzeczenie, jest kluczową częścią zdania, która rządzi całym zdaniem i nadaje mu znaczenie. Dlatego kluczową sprawą jest zapamiętanie i wyćwiczenie go na przykładzie całych zdań.    

Załącznik 1: Koniugacja najczęstszych czasowników nieregularnych

Zullen (czasownik posiłkowy dla czasu przyszłego)

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikzalzougezuld**
je/jij/uzal/zult*zougezuld**
hij/zij/hetzalzougezuld**
we/wijzullenzoudengezuld**
julliezullenzoudengezuld**
ze/zijzullenzoudengezuld**

(*) Je zult i je zal są obydwa poprawne. 

(**) Bardzo rzadko spotkasz się z imiesłowem biernym 'gezuld’ 

Czasownik ‘zullen’ jest przede wszystkim czasownikiem dla czasu przeszłego, ale używany jest też w niderlandzkim do:

 • składania obietnic
 • wyrażania ogromnej chęci do zrobienia
 • wyrażania prawdopodobieństwa (zullen + wel)
 • składania propozycji w formie pytania

Przykłady zdań:

NiderlandzkiPolski
Ik zal volgend jaar naar Amsterdam gaan.W przyszłym roku pojadę do Amsterdamu. (przyszłość)
Ik zal deze brief schrijven.Napiszę ten list.(obietnica)
Ik zal het nooit meer doen.Nigdy tego więcej nie zrobię. (obietnica)
Straks zullen wij goed Nederlands spreken.Wkrótce będziemy dobrze mówić po niderlandzku. (chęci)
Zullen we naar de bioscoop gaan?Może pójdziemy do muzeum? (propozycja)
Het zal wel een goed date zijn.To będzie pewnie udana randka (prawdopodobieństwo)

Kunnen (czyli móc, potrafić)

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikkankongekund
je/jij/ukankongekund
hij/zij/hetkankongekund
we/wijkunnenkondengekund
julliekunnenkondengekund
ze/zijkunnenkondengekund

Przykłady zdań:

NiderlandzkiPolski
Ik kan goed zwemmen.Potrafię dobrze pływać.
Kunnen wij samen naar Amsterdam gaan?Czy możemy pojechać razem do Amsterdamu?
De studenten konden niet antwoorden.Uczniowie nie potrafili udzielić odpowiedzi
Wat kan ik voor u doen?Co mogę dla pana/pani zrobić?
Ik kon niet slapen.Nie mogłam spać.
Ik had het, zonder uw hulp, niet gekund.Nie udałoby mi się to bez waszej pomocy.

Gaan (czyli iść)

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikgaginggegaan
je/jij/ugaatginggegaan
hij/zij/hetgaatginggegaan
we/wijgaangingengegaan
julliegaangingengegaan
ze/zijgaangingengegaan

Przykłady zdań:

NiderlandzkiPolski
Ik ga naar de bioscoop.Idę do kina.
Gaan jullie dit jaar op vakantie?Czy w tym roku wyjeżdżacie na wakacje?
Zij ging snel naar huis.Szybko poszła do domu.
Ze gingen weg.Poszli sobie.
Waar ben je heen gegaan?Dokąd poszedłeś?

Staan (czyli stać)

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikstastondgestaan
je/jij/ustaatstondgestaan
hij/zij/hetstaatstondgestaan
we/wijstaanstondengestaan
julliestaanstondengestaan
ze/zijstaanstondengestaan

Przykłady zdań:

NiderlandzkiPolski
Ik sta achter je.Ja stoję za tobą.
Ze staat op het podium.Ona stoi na scenie.
Wij staan buiten.Stoimy na zewnątrz.
Stonden jullie achter de deur?Czy staliście za drzwiami?
Ik heb een half uur in de rij gestaan.Stałem w kolejce przez pół godziny.

Zien (czyli widzieć)

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikziezaggezien
je/jij/uzietzaggezien
hij/zij/hetzietzaggezien
we/wijzienzagengezien
julliezienzagengezien
ze/zijzienzagengezien

Przykłady zdań:

NiderlandzkiPolski
Ik zie niets.Nic nie widzę.
Hoeveel vingers zie je?Ile palców widzisz?
Hij zag niemand.Nikogo nie widział.
We zagen hem nergens.Nigdzie go nie widzieliśmy.
Hebben jullie Adam gezien?Czy widzieliście Adama?

Doen (czyli robić)

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikdoedeedgedaan
je/jij/udoetdeedgedaan
hij/zij/hetdoetdeedgedaan
we/wijdoendedengedaan
julliedoendedengedaan
ze/zijdoendedengedaan

Przykłady zdań:

NiderlandzkiPolski
Ik doe wat ik kan.Robię, co mogę.
Ze doet alles snel.Ona wszystko robi szybko.
Hij deed zijn plicht.Spełnił swój obowiązek.
Waarom deden jullie dat?Dlaczego to zrobiliście?
Wie heeft dat gedaan?Kto to zrobił?

Komen (czyli przyjść)

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikkomkwamgekomen
je/jij/ukomtkwamgekomen
hij/zij/hetkomtkwamgekomen
we/wijkomenkwamengekomen
julliekomenkwamengekomen
ze/zijkomenkwamengekomen
NiderlandzkiPolski
Ik kom maandag.Przyjdę w poniedziałek.
Komt hij echt?Czy on naprawdę przyjdzie?
Komen jullie niet?Nie przyjdziecie?
De jongen kwam terug.Chłopiec wrócił.
Ze is nog niet gekomen.Ona jeszcze nie przyszła

Mogen (czyli lubić albo mieć pozwolenie)

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikmagmochtgemogen
je/jij/umagmochtgemogen
hij/zij/hetmagmochtgemogen
we/wijmogenmochtengemogen
julliemogenmochtengemogen
ze/zijmogenmochtengemogen
NiderlandzkiPolski
Ik mag hem wel.Lubię go.
Iedereen mag hem.Wszyscy go lubią.
Tom mocht Mary niet.Tomek nie lubił Marysi.
Ze mochten vandaag niet komen.Nie wolno im było dzisiaj przyjść.
Ik heb je nooit gemogen.Nigdy cię nie lubiłem.

Dodaj komentarz