18 kwietnia, 2024

Kompetencje i wydajność w nauce języków obcych

by Mateusz Wiącek

Zagłębiając się w sferę nauki języków obcych, kluczowe jest zrozumienie dwóch kluczowych pojęć: kompetencji i wydajności. Terminy te zostały wprowadzone przez Chomsky’ego w latach sześćdziesiątych XX wieku w celu opisania różnych aspektów znajomości i używania języka.

Czym są kompetencje i wydajność?

  • Kompetencja: Odnosi się to do wiedzy, jaką mówca-słuchacz posiada na temat swojego języka. To tak, jakby rozumieć zasady i strukturę języka w swoim umyśle.
  • Wydajność: Z drugiej strony, wydajność polega na faktycznym używaniu języka w rzeczywistych sytuacjach. To jak wprowadzanie wiedzy językowej w życie podczas rozmów lub pisania.

Początkowo Chomsky używał „kompetencji” do opisania wiedzy językowej, ale później zastąpił ją „I-językiem”, odnosząc się do wewnętrznych właściwości języka. Podobnie, „wydajność” została zamieniona na „E-język”, koncentrując się na zewnętrznym użyciu języka. Celem Chomsky’ego było opisanie wrodzonego mechanizmu stojącego za kompetencjami językowymi.

Rozwój kompetencji

W przypadku rodzimych użytkowników języka kompetencje ewoluują w czasie. To jak podróż od stanu początkowego, określonego przez genetykę, do stanu dojrzałego osiągniętego poprzez doświadczenia z dzieciństwa. Na rozwój ten wpływają zarówno wrodzone właściwości językowe, jak i środowisko językowe. Chomsky nazwał teorię stanu początkowego „gramatyką uniwersalną” (UG), a stan dojrzały po prostu „gramatyką”.

Wypełnianie luki: kompetencje i wydajność

Chociaż kompetencje istnieją w umyśle, nie można ich bezpośrednio zaobserwować. Lingwiści muszą polegać na wydajności, aby zrozumieć kompetencje. Jednak w rzeczywistych sytuacjach wydajność może nie zawsze odzwierciedlać prawdziwe kompetencje z powodu różnych czynników, takich jak ograniczenia pamięci lub rozproszenie uwagi.

Gramatyka uniwersalna: kluczowy gracz

Gramatyka uniwersalna (UG) odgrywa istotną rolę w przyswajaniu języka. Ustala ona zasady i granice, w ramach których języki mogą się różnić. Dla osób uczących się języka, dostęp do UG może mieć wpływ na ich podróż edukacyjną i metodologię nauczania.

Poglądy na temat dostępu do UG w nauce drugiego języka

Powstaje pytanie: Czy dorośli uczący się języków mogą uzyskać dostęp do UG, a jeśli tak, to w jaki sposób wpływa to na naukę drugiego języka? Istnieją cztery główne poglądy:

  • Hipoteza braku dostępu: Dorośli nie mają dostępu do UG. Polegają oni na swoim pierwszym języku i ogólnych umiejętnościach rozwiązywania problemów.
  • Hipoteza silnej ciągłości: Osoby uczące się języka L2 mają taki sam dostęp do UG jak osoby uczące się języka L1. Wyjaśnia to ich zdolność do dostosowywania się do różnych ustawień językowych.
  • Hipoteza dostępu pośredniego: Osoby uczące się języka L2 mają dostęp do UG poprzez znajomość języka L1. Mogą zresetować parametry, gdy zdadzą sobie sprawę z różnic między L1 i L2.
  • Hipoteza słabej ciągłości: Uczniowie L2 mają tylko częściowy dostęp do UG. Hipoteza ta ma na celu pogodzenie sprzecznych danych, ale pozostaje przedmiotem debaty.

Wnioski

Zrozumienie interakcji między kompetencjami a wydajnością jest kluczowe w nauce języków obcych. Podczas gdy kompetencje reprezentują wewnętrzną wiedzę językową, wydajność odzwierciedla jej zewnętrzne wykorzystanie. Rola gramatyki uniwersalnej w przyswajaniu drugiego języka pozostaje tematem ciągłej dyskusji, oferując różne hipotezy, ale nie ma jeszcze ostatecznych odpowiedzi.

Dodaj komentarz