Ogarnij gramatykę niderlandzką bez reguł

Trenuj struktury gramatyczne i rozwijaj intuicję językową bez potrzeby wkuwania regułek gramatycznych. Przygotuj się na test, egzamin albo po prostu usprawnij swój niderlandzki.
Wypróbuj za darmo Google Play icon AppleStore icon
30 dni za darmo.
Bez zobowiązań.

Michał
12 marca
Taalhammer pomógł mi mówić poprawnie gramatycznie.
Zuzanna, Marcin i 23 innych użytkowników
8 komentarzy
Ola
20 marca
Z Taalhammerem łatwo zapamiętuję struktury gramatyczne poprzez naukę zdań. Polecam!
Magda, Stefan i 12 innych użytkowników
4 komentarze

Jak uczyć się gramatyki niderlandzkiej

Gramatyka to instynkt językowy rozwijany przez praktykę, a nie naukę reguł. Pozwala wyrażać się precyzyjnie i brzmieć bardziej naturalnie. W Polsce nacisk na jej naukę stwarza często frustrację, jednak w komunikacji istotne jest to, co chcemy przekazać, a nie rygorystyczne przestrzeganie reguł.

Tradycyjne metody nauki gramatyki opierają się na zapamiętywaniu reguł, co nie jest zgodne z naturalnym sposobem przyswajania języka. Nasza propozycja polega na uczeniu się poprzez pełne zdania, które pokazują gramatykę w praktyce. Rozwijamy intuicję językową, umożliwiając Ci swobodne posługiwanie się językiem i radzenie sobie z testami gramatycznymi.

Zapraszamy do świata nauki języka poza schematami, w którym nie uczysz się reguł, lecz zdobywasz umiejętność używania języka w realnych sytuacjach. Nasz program rozwija nie tylko gramatykę, ale także pewność siebie w komunikacji, umożliwiając swobodne poruszanie się w świecie języków obcych.
Dla kogo jest kurs gramatyki niderlandzkiej

Dla kogo jest kurs gramatyki niderlandzkiej

Przygotowujesz się na egzamin
Zdajesz jakiś egzamin z niderlandzkiego, np. maturę, i chcesz upewnić się, że ogarniasz wszystkie wymagane zagadnienia gramatyczne? Potrzebujesz płynności w mówieniu na egzamin ustny?
Zaczynasz uczyć się niderlandzkiego
Chcesz zacząć uczyć się niderlandzkiego i stawiasz na dogadywanie się, a nie wkuwanie regułek gramatycznych? Chcesz być pewien, że techniki które stosujesz przyniosą długoterminowy sukces?
Chcesz rozwinąć swój niderlandzki
Umiesz już odezwać się po niderlandzku, ale chcesz mówić bardziej płynnie, bardziej precyzyjnie i elokwentnie? Czujesz że nauka reguł gramatycznych nie pomaga podczas rozmowy?

Rozwijaj intuicje gramatyczną w niderlandzkim już terazZaimki dzierżawcze (Bezittelijke voornaamwoorden)Czyj to pies? Twój czy mój?Van wie is de hond? Is hij van jou of van mij?
To mój pies. To twój pies.Dit is mijn hond. Dit is jouw hond.
Czyj to notes? Jej?Van wie is deze notitieboek? Is het van haar?
Czy to jej notes?Is dit haar notitieboek?
Widziałam kolację na stole. Była jej?Ik zag wat eten op tafel staan. Was het van haar?
To była jej kolacja na stole.Het was haar eten op tafel.
Czyja to książka? Twoja czy moja?Van wie is dit boek? Is het van jou of van mij?
Jest moja.Het is van mij.
Czy ten kot jest twój?Is deze kat van jou?
Nie, jest jej.Nee, het is van haar.
Czyj to telefon? Jego czy jej?Van wie is deze telefoon? Van hem of van haar?
Właściwie to jest mój.Eigenlijk is het van mij.
Czy to wasz dom?Is dit jullie huis?
Tak, jest nasz.Ja, het is van ons.
Czy ten rower był ich?Was die fiets van hen?
Nie, jest tylko jej.Nee, die is van haar.
To moja książka.Dit is mijn boek.
Czy to twój długopis?Is dit jouw pen?
Tak, to jej dom.Ja, het is haar huis.
Czy przeczytałeś jego pamiętnik?Heb je zijn dagboek gelezen?
Co ten pies robi? To nie jego piłka!Wat doet deze hond? Dat is zijn bal niet!
To nie są nasze torby.Dit zijn niet onze tassen.
Czy widziałeś naszą nową kuchnię?Heb je onze nieuwe keuken gezien?
Czy to ich odpowiedź?Is dit hun antwoord?
Czy jesteście zaproszeni na ich ślub?Ben je uitgenodigd op hun bruiloft?
Pies wesoło merdał swoim ogonem.De hond kwispelde vrolijk met zijn staart.
Drzewo straciło swoje liście jesienią.De boom verloor zijn bladeren in de herfst.
Firma świętowała swoje piąte urodziny.Het bedrijf vierde zijn vijfde verjaardag.
Nie znosze tego psa! Szczeka przez cały dzień!Ik kan deze hond niet uitstaan! Hij blaft de hele dag!
Kocham mojego kota. Ona jest świetnym towarzystwem.Ik hou van mijn kat. Ze is geweldig gezelschap.
Czy widział pan tego żółwia? Dużo je!Heeft u deze schildpad gezien? Hij eet heel veel!
Miałam tego żółwia odkąd byłam dzieckiem. Był częścią rodziny.Ik heb deze schildpad al sinds ik een kind was. Hij was een deel van de familie.

Określanie ilościprzed deadlinemvoor de deadline
Nie zostało dużo czasu przed deadlinem.Er is niet veel tijd meer voor de deadline.
Jak dużo cukru jest w słoiku?Hoeveel suiker zit er nog in de pot?
Nie zostało tu dużo do powiedzenia.Er valt niet veel meer te zeggen.
Jak długo jeszcze musimy czekać?Hoe lang moeten we nog wachten?
Jak dużo chcesz zarabiać?Hoeveel wil je verdienen?
dużo cierpliwościveel geduld
Nie mam dużo cierpliwości dla dzieci.Ik heb niet veel geduld voor kinderen.
dużo wiedzyveel kennis
On nie ma za dużo wiedzy o medycynie.Hij heeft niet veel kennis over medicijnen.
dużo paliwaveel benzine
Jak dużo paliwa potrzebujesz?Hoeveel benzine heb je nodig?
dużo odpadówveel afval
Jak dużo odpadów jest w waszej firmie?Hoeveel afval is er in jouw fabriek?
obniżyć ilość odpadówde hoeveelheid afval verminderen
Musimy znacznie obniżyć ilość odpadów w naszej firmie.We moeten de hoeveelheid afval in onze fabriek verminderen.
Ile to będzie kosztować?Hoeveel gaat dat kosten?
duża kwotaeen aanzienlijk bedrag
materiały wysokiej jakościmaterialen van hoge kwaliteit
Będziesz musiał zapłacić dużą kwotę za te materiały wysokiej jakości.Je zult een aanzienlijk bedrag moeten betalen voor deze materialen van hoge kwaliteit.
globalne ociepleniede opwarming van de aarde
Ile lodowca stopniało przez globalne ocieplenie?Hoeveel van de gletsjer is gesmolten door de opwarming van de aarde?
powodować topnienie lodowcówhet smelten van de gletsjer veroorzaken
Czy globalne ocieplenie spowodowało stopienie znaczącej ilości lodowca?Heeft de opwarming van de aarde een aanzienlijk deel van het smelten van de gletsjer veroorzaakt?
Ilu ludzi przyszło?Hoeveel mensen kwamen er?
przekraczać oczekiwaniaverwachtingen overtreffen
Liczba uczestników przekroczyła nasze oczekiwania.Het aantal deelnemers overtrof onze verwachtingen.
Czy wiele osób używa e-papierosów?Zijn er veel mensen die vapen?
wzrost ween toename van
Niedawny raport pokazuje wzrost w liczbie ludzi, którzy używają e-papierosów.Een recent rapport laat een toename zien van het aantal mensen die roken.

Przyimki czasu i miejsca (Voorzetsels van tijd en plaats)w Polscein Polen
Ona mieszka w Polsce.Ze woont in Polen.
w Nowym Jorkuin New York City
Czy mieszkał w Nowym Jorku?Woonde hij in New York City?
w stanie Nowy Jorkin de staat New York
Nie, ale mieszkał w stanie Nowy Jork.Nee, maar hij woonde in de staat New York.
Odkąd byłam dzieckiem, marzyłam o mieszkaniu na Manhattanie.Sinds ik een kind was, droomde ik van een huis in Manhattan.
na świecievan de wereld
Chciałbym dać ci całą miłość na świecieIk wens je alle liefde van de wereld te geven.
w twoim pokojuin je kamer
Alice, czy jesteś w twoim pokoju?Alice, ben je in je kamer?
w samochodziein de auto
Nie, jestem na zewnątrz w samochodzie.Nee, ik zit buiten in de auto.
na ulicy Bondin de Bond straat
na ulicy Oxfordin de Oxford straat
Możesz kupić najlepsze kwiaty na ulicy Oxford.Je kunt de mooiste bloemen kopen in de Oxford straat.
na Malcieop Malta
Czy masz dom wakacyjny na Malcie?Heb je een vakantiehuis op Malta?
na stoleop de tafel
Czy zostawiłeś swoje okulary na stole?Heb je je glazen op tafel laten staan?
na podłodzeop de vloer
Tak, ale kiedy wróciłem do domu, były na podłodze.Ja, maar toen ik thuiskwam, lagen ze op de vloer!
nad Wisłąop de rivier de Wisla
Wydarzenie miało miejsce nad Wisłą.Het evenement vond plaats op de rivier de Wisla.
w telewizjiop de tv
Chciałbym kiedyś być w telewizji.Ik zou graag op een dag op tv komen.
w Internecieop het internet
Czy widziałeś, co opublikowali w Internecie?Heb je gezien wat ze op het internet hebben gezet?
przy ulicy Baker 221Bin Baker Street 221B
Czy on nie mieszkał przy Baker Street 221B?Woonde hij niet in Baker Street 221B?
w domuthuis
Tak, pewnie, i uwielbiał, kiedy Sherlock był w domu.Ja, zeker, en hij vond het heerlijk als Sherlock thuis was!
w pracyop het werk
Nie mogę uwierzyć, że powiedział to do mnie w pracy!Ik kan niet geloven dat hij dit op het werk tegen me zei.
na uczelniop de universiteit
Czy spotkam cię na uczelni?Zie ik je op de universiteit?
na imprezieop een feestje

Zdania warunkowe (Voorwaardelijke zinnen)Kiedy zmieszasz czerwony i żółty, otrzymasz pomarańczowy.Als je rood en geel mengt, krijg je oranje.
Woda gotuje się, kiedy osiągnie 100 stopni Celsjusza.Water kookt als het 100 graden Celsius bereikt.
nastawić budzikeen wekker zetten
Kiedy nie nastawię budzika, zaśpię.Als ik geen wekker zet, verslaap ik me.
źle się czućzich ziek voelen
Kiedy zjem za dużo, czuję się źle.Als ik te veel eet, voel ik me ziek.
popełnić przestępstwoeen misdaad begaan
Kiedy popełnisz przestępstwo, idziesz do więzienia.Als je een misdaad begaat, ga je naar de gevangenis.
Kiedy widzi szczura, zaczyna krzyczeć.Als ze een rat ziet, schreeuwt ze.
dotykać ogniahet vuur aanraken
Kiedy dotkniesz ognia, oparzysz się.Als je vuur aanraakt, verbrand je jezelf.
Jeżeli Anna nie będzie odrabiać lekcji, jej mama będzie zdenerwowana.Als Anna haar huiswerk niet maakt, zal haar moeder boos zijn.
w weekendtijdens het weekend
Jeżeli będzie padało w ten weekend, zostaniemy w domu.Als het tijdens het weekend regent, blijven we thuis.
przyjść gdzieślangskomen
Jeżeli będzie miała czas, przyjdzie tutaj.Als ze tijd heeft, komt ze langs.
zdążyć na czasop tijd zijn
Jeżeli wyjdziemy wcześniej, zdążymy na czas.Als we eerder vertrekken, zullen we op tijd zijn.
Jeżeli samolot będzie opóźniony, wrócą do domu późno.Als het vliegtuig vertraging heeft, zullen ze erg laat thuis zijn.
Jeżeli zaczniemy dietę dzisiaj, będziemy wkrótce zdrowi.Als we vandaag met een dieet beginnen, zullen we snel gezond zijn.
Jeżeli do niego zadzwoni, on przyjdzie tutaj.Als ze hem belt, zal hij hierheen komen.
Gdybyśmy mieszkali w Stanach Zjednoczonych, mówilibyśmy lepiej po angielsku.Als we in de VS zouden wonen, zouden we beter Engels spreken.
jedynakhet enig kind
Gdybym miała brata, nie byłabym jedynaczką.Als ik een broer had, zou ik niet enig kind zijn.
Gdyby byli milsi, porozmawiałabym z nimi.Als ze aardiger waren, zou ik met ze praten.
Gdybym miała więcej pieniędzy, kupiłabym zamek.Als ik meer geld had, zou ik een kasteel kopen.
Czy ożeniłbyś się z nią, gdyby była młodsza?Zou je met haar trouwen als ze jonger was?
Gdyby była chudsza, zostałaby modelką.Als ze slanker was, zou ze model worden.
Gdybym był na twoim miejscu, przeprosiłbym ją.Als ik jou was, zou ik me bij haar verontschuldigen.
na moim miejscuop mijn plaats
Co byś zrobił, gdybyś był na moim miejscu?Wat zou je doen als je mij was?

Czasowniki modalne (Modale werkwoorden)Mogę to zrobić. To nie jest trudne.Ik kan het. Het is niet moeilijk.
mówić płynnie po francuskuvloeiend Frans spreken
Anna potrafi płynnie mówić po francusku.Anna spreekt vloeiend Frans.
Karolina potrafiła grać w pokera, kiedy miała 10 lat.Caroline kon pokeren toen ze tien jaar oud was.
Kat potrafiła rozmawiać ze mną godzinamiKat zou uren met me kunnen praten.
od razumeteen
Byli w stanie złapać gangstera od razu.Ze konden de gangster meteen vangen.
Nie byli w stanie złapać gangstera od razu.Ze waren niet in staat de gangster meteen te pakken.
Nie mogli złapać gangstera od razu.Ze konden de gangster niet meteen pakken.
Czy możesz podać mi mój portfel?Kun je me mijn portemonnee geven?
Czy mógłbyś powiedzieć mi wszystko?Kun je me alles vertellen?
Może pan usiąść.U mag gaan zitten, meneer.
Czy mogę zobaczyć króla?Mag ik de koning zien?
Możesz chcieć najpierw przeczytać dokumenty.Misschien wil je eerst de documenten lezen.
zapłacić rachunek za wodęwaterrekening betalen
Muszę zapłacić rachunek za wodę. Nie mam innego wyjścia.Ik moet de waterrekening betalen. Ik heb geen andere keuze.
złamać nogęeen been breken
Muszę iść do szpitala. Złamałem nogę.Ik moet naar het ziekenhuis. Ik heb mijn been gebroken.
Muszę powiedzieć ci, co widziałam!Ik moet je vertellen wat ik zag!
Muszę przestać do niej dzwonić. To nie jest dobre dla żadnego z nasz.Ik moet stoppen met haar te bellen. Het is voor niemand goed.
Nie możesz jej powiedzieć.Je moet het haar niet vertellen.
Nie możesz palić w samolocie.Je moet niet roken in het vliegtuig.
Nie musicie tego dla mnie robić.Jullie hoeven dit niet voor mij te doen.
Nie musisz czekać, aż do końca roku.Je hoeft niet te wachten tot het einde van het jaar.
zadzwonić z telefonu domowegobellen met de vaste lijn
Muszą być w domu. Dopiero co zadzwoniła do mnie z telefonu domowego.Ze moeten thuis zijn. Ze belde me net met de vaste lijn.
Nie odpowiedziała na żadną z moich wiadomości. Być może jej telefon jest wyłączony.Ze heeft niet geantwoord op mijn berichten. Haar telefoon staat misschien uit.
odwołane zajęciade les die niet doorgaat
Paul być może mnie odwiedzi, jeżeli jego lekcja zostanie odwołana.Paul komt me misschien opzoeken op het werk als zijn les niet doorgaat.
Kin na pewno nie zostawiła swoich dzieci!Kim kon haar kinderen niet achterlaten!
To nie może być prawda!Dit kan niet waar zijn!
Zastanawiam się, czemu do mnie nie zadzwoniła. Możliwe, że wyjechała.Ik vraag me af waarom ze me niet gebeld heeft. Misschien was ze weg.

Strona bierna (Het passief)Karmię teraz kota. Kot jest teraz karmiony.Ik geef de kat eten nu. De kat wordt nu gevoerd.
To miejsce było kiedyś podziwiane przez wielu.Deze plek werd vroeger door velen bewonderd.
Dom będzie zbudowany w przyszłym roku.Het huis zal volgend jaar gebouwd worden
Ktoś ich obserwuje. Są obserwowani.Iemand houdt hen in de gaten. Ze worden in de gaten gehouden.
Czy została złapana? Nie, nie została. /Tak, została.Is ze gepakt? Nee, dat is ze niet. /Jawel.
Przyjął prezent. Prezent został przyjęty przez niego.Hij accepteerde het geschenk. Het geschenk werd door hem geaccepteerd.
On zamierza zrobić ze mną wywiad. Zamierzam mieć wywiad.Hij gaat me interviewen. Ik ga geïnterviewd worden.
Muszę skończyć moje zadania. Moje zadania muszą być skończone.Ik moet mijn karweitjes afmaken. Mijn karweitjes moeten afgemaakt worden.
Czyszczę moją lodówkę raz do roku. Moja lodówka jest czyszczona raz do roku.Ik maak mijn koelkast één keer per jaar schoon. Mijn koelkast wordt één keer per jaar schoongemaakt.
Możesz nie dostać kolejnego gryza.Je mag niet nog een keer proeven.
Ona często czyta tę książkę. Ta książka jest często czytana przez nią.Zij leest dit boek vaak. Dit boek wordt vaak door haar gelezen.
Czy jest badany raz w miesiącu? Nie jest badany raz w miesiącu.Wordt hij één keer per maand getest? Hij wordt niet één keer per maand getest.
Możliwe, że nie dostałeś kolejnego gryza.Je hebt misschien geen andere smaak gekregen.
Strażak sprawdza dom. Dom jest sprawdzany przez strażaka.De brandweerman controleert het huis. Het huis wordt gecontroleerd door de brandweerman.
Oni zniszczyli jego małżeństwo. Jego małżeństwo zostało zniszczone.Ze hebben zijn huwelijk verwoest. Zijn huwelijk is verwoest.
Gość zjadł jedzenie. Jedzenie zostało zjedzone przez gościa.De gast heeft het eten opgegeten. Het eten is door de gast opgegeten.
Dziecko otworzyło prezent. Prezent został otwarty przez dziecko.Het kind heeft het cadeau geopend. Het kind heeft het cadeau geopend.
Ktoś ukradł samochód wczoraj w nocy. Samochód został ukradziony wczoraj w nocy.Iemand heeft gisteravond een auto gestolen. Er is gisteravond een auto gestolen.
Zaakceptowała propozycję. Propozycja została zaakceptowana przez nią.Zij heeft het aanzoek geaccepteerd. Het aanzoek werd door haar geaccepteerd.
Ktoś widział podejrzanego o 1 w nocy. Podejrzany był widziany o 1 w nocy.Iemand heeft om 1 uur 's nachts een verdachte gezien. De verdachte was gezien om 1 uur 's nachts.
Ktoś remontował dom. Dom był remontowany.Iemand was het huis aan het repareren. Mijn huis werd gerepareerd.
Ktoś przygotowywał jedzenie. Jedzenie było przygotowywane.Zij was het eten aan het klaarmaken. Het eten werd klaargemaakt.
John posprząta jutro dom. Dom będzie jutro posprzątany.John zal het huis schoonmaken. Het huis zal worden schoongemaakt.
Drużyna wygra mecz. Mecz będzie wygrany przez drużynę.Het team zal de wedstrijd winnen. De wedstrijd zal worden gewonnen door het team.
Zbudują nowy most. Nowy most zostanie zbudowany.Zij zullen een nieuwe brug bouwen. Een nieuwe brug zal worden gebouwd.
Osiągnęliśmy nasze cele. Nasze cele zostały osiągnięte.We hebben onze doelen bereikt. Onze doelen zijn bereikt.

Czas teraźniejszy (Tegenwoordige tijd)zawszealtijd
Oni zawsze mają dla nas czas.Ze hebben altijd tijd voor ons.
zazwyczajmeestal
On zwykle kupuje jedzenie w niedzielę.Hij koopt meestal eten op zondag.
częstovaak
Ona bardzo często potrzebuje naszej pomocy.Ze heeft heel vaak onze hulp nodig.
Często kupujemy książki dla naszych córek.We kopen vaak boeken voor onze dochters.
czasemsoms
rzadkozelden
nigdynooit
co dzień/tydzień/miesiąc…elke dag/week/maand…
Ona codziennie gra w koszykówkę.Ze speelt elke dag basketbal.
raz na tydzień/miesiąc/rok…een keer per week/maand/jaar…
dwa razy na godzinę/minutę…twee keer per uur/minuut…
dwadzieścia razy na dzieńtwintig keer per dag
w poniedziałki/wtorkiop maandag/dinsdag
Te dzieci są Włochami.Deze kinderen zijn Italiaans.
On jest dobrym przyjacielem.Hij is een goede vriend.
Ona jest w Amsterdamie.Zij is in Amsterdam.
z Ukrainyuit Oekraïne
Jestem z Ukrainy.Ik kom uit Oekraïne.
Jestem głodny.Ik heb honger.
Jesteśmy spragnieni.Wij hebben dorst.
Ja jestem w domu.Ik ben thuis.
Woda wrze w temperaturze 100°C.Water kookt bij 100°C.
krążyć wokół Ziemiom de Aarde draaien
Księżyc krąży wokół Ziemi.De Maan draait om de Aarde.
obracać się wokół Słońcaom de Zon draaien
Ziemia obraca się wokół Słońca.De Aarde draait om de Zon.
Dwa plus dwa równa się cztery.Twee plus twee is vier.
Chcę się uczyć języka polskiego.Ik wil Pools leren.
One bardzo dobrze znają język angielski.Ze kunnen heel goed Engels.
Często kupujemy książki dla naszych córek.We kopen vaak boeken voor onze dochters.
Ona mnie lubi.Ze vindt me leuk.
Ona zna wiele słów w języku niderlandzkim.Ze kent veel woorden in het Nederlands.
On mówi po francusku.Hij spreekt Frans.

Mówienie o przeszłości (Praten over het verleden)odkąd mieliśmy dziewięć latsinds we negen jaar oud waren
On jest moim najlepszym przyjacielem, odkąd skończyliśmy dziewięć lat.Hij is mijn beste vriend sinds we negen jaar oud waren.
od ponad ośmiu latal meer dan acht jaar
Pracuję w tej firmie od ponad ośmiu lat.Ik werk al meer dan acht jaar voor dit bedrijf.
właśnienet
Ona właśnie napisała list.Ze heeft net de brief geschreven.
Ta podróż była bardzo przyjemną niespodzianką.Deze reis was een zeer aangename verrassing.
Złamałam nogę.Ik heb mijn been gebroken.
Czy dostałeś już prezent?Heb je het cadeau al?
To pierwszy raz, kiedy jestem w Amsterdamie.Het is de eerste keer dat ik in Amsterdam ben.
Ostatni raz oglądam z tobą ten film.Ik heb deze film voor de laatste keer met jou bekeken.
To najlepsza zabawa od miesięcy.Het is de beste tijd die ik in maanden heb gehad.
Gramy w piłkę od dzieciństwa.We voetballen al sinds we kinderen waren.
On nie zna jej od dawna.Hij kent haar niet voor een lange tijd.
Ona nie miała dnia wolnego od 1999 roku.Ze heeft sinds 1999 geen vrije dag meer gehad.
Czy myślałaś kiedyś o wyjeździe do Azji?Heb je er ooit aan gedacht om naar Azië te gaan?
To najbardziej absurdalna rzecz, jaką kiedykolwiek mi powiedziałeś.Dit is het meest belachelijke dat je me ooit hebt verteld.
Oni nigdy nie byli na wakacjach w Azji Południowej.Ze zijn nog nooit in Zuid-Azië op vakantie geweest.
Ostatnio widziałam ją dwa razy.Onlangs heb ik haar twee keer gezien.
Ostatnio źle śpię.De laatste tijd heb ik niet goed geslapen.
już, jeszczeal
jeszcze nienog niet
Rozmawiałeś z nią już?Heb je haar al gesproken?
Nie, jeszcze z nią nie rozmawiałem.Nee, ik heb haar nog niet gesproken.
On z nimi jeszcze nie rozmawiał.Hij heeft ze nog niet gesproken.
Czy ona już opowiedziała ci ten absurdalny żart?Heeft ze je die belachelijke mop al verteld?
jużal
Właśnie zrobiliśmy zakupy spożywcze.We hebben net boodschappen gedaan.
Oni już ją poznali, ale my jeszcze nie.Zij hebben haar al ontmoet, maar wij nog niet.
jak do tej porytot nu toe
Jak do tej pory byłam w Hiszpanii raz.Ik ben tot nu toe één keer in Spanje geweest.
Jak do tej pory jeszcze nie znaleźliśmy kluczy.Tot nu toe hebben we de sleutels nog niet gevonden.
Pracowałem trzy miesiące dla norweskiej firmy.Ik heb drie maanden voor een Noors bedrijf gewerkt.
Oni już ją poznali, ale my jeszcze nie.Zij hebben haar al ontmoet, maar wij nog niet.
Zaprosiliśmy miłych ludzi.We hebben aardige mensen uitgenodigd.

Mówienie o przyszłości (Praten over de toekomst)jutromorgen
On jutro będzie pracował.Morgen werkt hij de hele dag.
Jutro opowiem wam ciekawą historię.Morgen zal ik je een interessant verhaal vertellen.
To nie będzie łatwe.Het zal niet gemakkelijk zijn.
Nie mogę tego zrobić w środę, więc zrobię to w czwartek.Ik kan het woensdag niet doen, dus doe ik het donderdag.
Może kupię to mieszkanie.Misschien koop ik dit appartement wel.
Ktoś puka. Pójdę zobaczyć kto to.Er is iemand aan de deur. Ik ga kijken wie het is.
Myślę, że …Ik denk dat …
Późno już. Chyba pójdę spać.Het is laat. Ik denk dat ik naar bed ga.
Gorąco tu. Otworzę okno.Het is hier warm. Ik zal het raam openzetten.
Myślę, że będzie jutro padać.Ik denk dat het morgen gaat regenen.
ona ma nadziejęze hoopt
Ona ma nadzieję, że ją przeprosisz.Ze hoopt dat je je excuses aanbiedt.
uważamy, żewij geloven
Uważamy, że to nie będzie problem.Wij geloven dat het geen probleem zal zijn.
obawiam się, żeik ben bang
Obawiam się, że to nie będzie możliwe.Ik ben bang dat het niet mogelijk zal zijn.
ona jest pewna, żezij weet het zeker
Ona jest pewna, że będzie najlepszą kandydatką.Zij weet zeker dat ze de beste kandidaat zal zijn.
obiecuję, żeIk beloof
skrzywdzić kogośiemand pijn doen
Obiecuję, że nigdy cię nie skrzywdzę.Ik beloof dat ik je nooit pijn zal doen.
Przestań, bo zadzwonię na policję.Stop, of ik bel de politie.
Wyjdziesz za mnie?Wil je met me trouwen?
Wieczorem spędzimy razem trochę czasu.We zullen vanavond wat tijd samen doorbrengen.
Ona nigdy go nie zapomni.Ze zal hem nooit vergeten.
Pokażę moim rodzicom, jaki jestem dobry.Ik zal mijn ouders laten zien hoe goed ik ben.
Na początku nic nie zobaczysz.In het begin zal je niets zien.
w przyszłym miesiącuvolgende maand
Ona w przyszłym miesiącu wyjdzie za mnie.Ze zal volgende maand met me trouwen.
W przyszłym miesiącu będzie październik.Volgende maand is het oktober.
W kwietniu nie będą spędzać wakacji.In april nemen ze geen vakantie.
Czy dostanę pracę?Krijg ik de baan?
Czy weźmiesz ją za żonę?Neem je haar als je vrouw?
Czy ona zaopiekuje się twoimi dziećmi?Zal ze voor je kinderen zorgen?