Opanuj niderlandzki biznesowy

Osiągnij płynność i pewność siebie w języku niderlandzkim w sytuacjach biznesowych. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej, spotkania, negocjacji i innych okoliczności.
Wypróbuj za darmo Google Play icon AppleStore icon
30 dni za darmo.
Bez zobowiązań.

Andrzej
23 grudnia
Taalhammer skutecznie pomógł mi w sytuacjach biznesowych
Marcin, Edyta i 21 innych użytkowników
6 komentarzy
Edyta
3 stycznia
Z Taalhammerem łatwo zapamiętuje słowa i zdania i umiem używać ich w razie potrzeby
Zuzia, Stefan i 12 innych użytkowników
4 komentarze

Co to jest Niderlandzki Biznesowy

„Zakelijk Nederlands” to świetna umiejętność, która otwiera drzwi do globalnej współpracy i sukcesu zawodowego. Jest to specjalistyczna forma języka niderlandzkiego, która koncentruje się na umiejętnościach komunikacyjnych niezbędnych w środowisku biznesowym.

W praktyce oznacza to, że możesz swobodnie prezentować pomysły, prowadzić efektywne spotkania, negocjować warunki kontraktów, oraz zdobywać awanse zawodowe. Posiadanie biegłości w Zakelijk Nederlands staje się coraz bardziej kluczowe, zwłaszcza na globalnym rynku pracy, gdzie umiejętność skutecznej komunikacji w biznesie może być czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu.

Jeśli planujesz rozwijać swoją karierę, uczestniczyć w projektach międzynarodowych, czy zdobywać awanse, opanowanie Zakelijk Nederlands otwiera przed Tobą nowe możliwości i pozwala osiągnąć wyższy poziom profesjonalizmu.
Dla kogo jest kurs niderlandziego biznesowego

Dla kogo jest kurs niderlandziego biznesowego

Masz rozmowę kwalifikacyjną
Masz rozmowę kwalifikacyjną i nie jesteś pewien swoich umiejętności w zakresie Zakelijk Nederlands? A może chcesz zaimponować menedżerowi ds. rekrutacji pewnością siebie i ciekawymi zwrotami?
Piszesz list motywacyjny
Piszesz list motywacyjny? Potrzebujesz wskazówek i trików lub chcesz zrobić dobre wrażenie na czytelniku?
Potrzebujesz nidzerlandzkiego na co dzień
Pracujesz w niderlandzkojęzycznej firmie lub z międzynarodowymi klientami. Potrzebujesz pewności siebie i zwrotów do prowadzenia rozmów telefonicznych, spotkań lub przygotowywania raportów.

Rozpocznij naukę niderlandzkiego biznesowego już teraz

Chcesz zapoznać się z treścią naszych kursów?

Kliknij poniższe linki, aby zobaczyć zawartość kursów w naszej aplikacji, bez konieczności logowania.


Rozmowa kwalifikacyjnaProszę pana, proszę opowiedzieć mi o sobie.Vertel eens over uzelf.
Dlaczego powinniśmy panią zatrudnić?Waarom zouden we u moeten aannemen?
Twoja największa zaletajouw grootste sterkte
Jaka jest twoja największa zaleta?Wat is je grootste sterkte?
największa wadade grootste zwakte
Jaka jest twoja największa wada?Wat is je grootste zwakte?
Dlaczego chcesz dostać tę pracę?Waarom wilt u deze baan?
oczekiwania względem zarobkówde salarisverwachtingen
Jakie są twoje oczekiwania względem zarobków?Wat zijn je salarisverwachtingen?
Chcielibyśmy usłyszeć coś więcej o panu.We willen graag iets meer over u horen.
wykorzystywać kreatywnośćde creativiteit gebruiken
umiejętności z zakresu komunikacjide communicatieve vaardigheden
Wykorzystuję moją kreatywność i umiejętności z zakresu komunikacji..Ik gebruik mijn creativiteit en communicatieve vaardigheden.
doświadczony nauczycielde ervaren docent
Jestem doświadczonym nauczycielem języka angielskiego.Ik ben een ervaren docent Engels
tytuł magistra w zakresie językówhet masterdiploma in talen
zrobić kurseen cursus doen
Mam tytuł magistra w zakresie języków i zrobiłem 200-godzinny kurs TEFL.Ik heb een masterdiploma in talen en ik heb een TEFL-cursus van 200 uur gedaan.
możliwość zawodowede werkgelegenheidskansen
Szukam nowych możliwości zawodowych.Ik ben ik op zoek naar een nieuwe baan.
dołączyć do zespołudeel uitmaken van een team
Chciałbym dołączyć do waszego zespołu.Ik zou graag deel uitmaken van uw team.
Dlaczego jesteś dobrym kandydatem?Waarom ben je een goede kandidaat?
Czy uważasz, że powinniśmy cię zatrudnić?Denkt u dat we u moeten aannemen?
Moje doświadczenie idealnie pasuje do waszych potrzeb.Mijn ervaring sluit perfect aan bij wat u nodig hebt.
branża sztukide kunstindustrie
Mam 15 lat doświadczenia w branży sztuki.Ik heb 15 jaar ervaring in de kunstindustrie.
awansowaćopklemmen
obecne stanowiskode huidige functie
Rozwinęłam się od mojej początkowej roli jako asystentka dyrektora, do obecnego stanowiska jako dyrektorka muzeumIk ben opgeklommen van mijn eerste rol als CEO-assistent via curator naar mijn huidige functie als museumdirecteur.
obeznanygoed thuis zijn
zapewniać doświadczeniabieden van bezoekerservaringen
Jestem obeznana w zapewnianiu doświadczeń skali światowej.Ik ben goed thuis in het bieden van bezoekerservaringen van wereldklasse.
osoba zorientowana na wynikide resultaatgerichte persoon
doskonały dodatek do zespołueen geweldige aanvulling op het team
Jako osoba zorientowana na wyniki, będę doskonałym dodatkiem do państwa zespołu.Als resultaatgericht persoon denk ik dat ik een geweldige aanvulling op uw team zal zijn.

Ogólny biznesowyumowade deal
Mieliśmy umowę.We hadden een deal.
posiedzenie zarządude directievergadering
Szef jest na posiedzeniu zarządu.De CEO is bij de bestuursvergadering.
przewodniczyć spotkaniude vergadering voorzitten
Nasz szef będzie przewodniczyć spotkaniu.Onze CEO zal de vergadering voorzitten.
zebranie pracownikówpersoneelsvergadering
Porozmawiajmy o tym na następnym zebraniu pracowników.Laten we dit bespreken tijdens de volgende personeelsvergadering.
brać udział w spotkaniueen vergadering bijwonen
Nie mogła uczestniczyć w spotkaniu.Ze was niet in staat om een vergadering bij te wonen.
zwoływać spotkanieeen vergadering bijeenroepen
Zwołała spotkanie zarządu.Ze heeft een bestuursvergadering bijeengeroepen.
przedstawiciel handlowyverkoopvertegenwoordiger
Ona jest naszą najlepszą przedstawicielką handlową.Zij is onze beste verkoopvertegenwoordiger.
lider na rynkude marktleider
Mamy nadzieję stać się liderem na rynku do 2025 roku.We hopen in 2025 marktleider te zijn.
burza mózgówbrainstormen
Powinniśmy prowadzić burzę mózgów na temat tego projektu, aż znajdziemy jakieś rozwiązanie.We moeten brainstormen over dit project totdat we een oplossing vinden.
warunki umowyvoorwaarden van een contract
Powinieneś przeczytać warunki umowy, zanim ją podpiszesz.Je moet de voorwaarden van een contract lezen voordat je het ondertekent.
porozumienieovereenkomst
Zawarliśmy porozumienie.We hebben een overeenkomst bereikt.
założycielde oprichter
Nasz założyciel miał wspaniałą wizję.Onze oprichter had een geweldige visie.
pokonać konkurencjęde concurrentie verslaan
Musimy pokonać konkurencję, aby stać się liderami na rynku.We moeten de concurrentie verslaan om marktleider te worden.
księgowośćde boekhouding
Powinniśmy sprawdzić te liczby z działem księgowości.We moeten die cijfers door de boekhouding halen.
formularzhet formulier
Dała mi ten formularz. Co mam z nim zrobić?Ze gaf me dit formulier. Wat moet ik ermee doen?
Wszyscy za?Iedereen voor?
Proszę śmiało zadawać pytania.Vraag maar raak.
Czy mogę prosić o uwagę?Mag ik jullie aandacht?
Czy są jakieś inne sprawy, które musimy omówić?Is er nog iets waar we het over moeten hebben?
Przejdźmy do rzeczy.Laten we ter zake komen.
Przejdźmy teraz do następnej kwestii.Laten we naar het volgende onderwerp gaan.
Zajmiemy się tym za chwilę.Dat bespreken we zo.
Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale…Sorry dat ik stoor, maar…
Oczywiście, proszę mówić.Natuurlijk, ga je gang.

Spotkaniazacząćbeginnen
Myślę, że powinniśmy zacząć.Ik denk dat we moeten beginnen.
przedstawićvoorstellen
krótko się przedstawićzich kort voorstellen
Czy możecie się krótko przedstawić?Kunnen jullie zich even kort voorstellen?
na początekbeginnen
Na początek chciałbym poprosić wszystkich…Om te beginnen, zou ik iedereen willen vragen…
Na początek proszę wszystkich o przedstawienie się.Ik ga beginnen met iedereen te vragen zichzelf voor te stellen.
mówił o firmieover het bedrijf praten
Teraz chciałbym przedstawić Sima, który będzie mówił o firmie.Nu wil ik graag Sim voorstellen, die gaat praten over het bedrijf.
krótkie przedstawienieeen korte introductie
zrobić krótkie przedstawienieeen korte introductie delen
Czy możecie krótko się przedstawić?Zouden jullie een korte introductie kunnen geven, alsjeblieft?
przedstawienie sięintroductie over mezelf
Chciałbym zacząć od krótkiego przedstawienia się.Ik wil graag beginnen met een korte introductie over mezelf.
podziękować komuś zaom iemand te bedanken voor
być na czasop tijd zijn
Chciałbym podziękować wam za bycie na czas.Ik wil jullie bedanken dat jullie hier op tijd zijn.
przyporządkować twarze do imiongezichten bij namen zetten
Żebyśmy mogli przyporządkować twarze do imion…Zodat we gezichten bij namen kunnen plaatsen…
skontaktować sięcontact opnemen
slajdyde dia’s
Skontaktuję się w sprawie slajdów.Ik zal contact opnemen over de dia’s.
Nie skontaktowała się ze mną.Ze nam nooit contact met me op.
Josh, możesz dać nam znać, co nowego?Josh, kun je ons laten weten wat er nieuw is?
Wspaniale cię zobaczyć!Leuk je weer te zien!
Wspaniale było cię znowu zobaczyć.Het was leuk je weer te zien.
spotkaniede vergadering
Czy macie dziś jeszcze jakieś spotkania?Hebben jullie nog meer vergaderingen vandaag?
poinformować kogoś o czymśiemand op de hoogte brengen van iets
Szybko wszystkich poinformował.Hij bracht iedereen snel op de hoogte.
Poinformowali wszystkich o priorytetach.Ze hebben iedereen op de hoogte gebracht van de prioriteiten.
porządek obradde agenda
Proponuję zacząć od Mike’a, który poinformuje nas o porządku obrad.Ik stel voor dat we beginnen met Mike die ons op de hoogte brengt van de agenda.
omówić cośiets bespreken
Najpierw omówimy priorytety.Eerst bespreken we de prioriteiten.
wiele punktów w porządku obradeen aantal punten op de agenda
W dzisiejszym porządku obrad znajduje się wiele punktów.Er staan een aantal punten op de agenda voor vandaag.

Prezentacjetemathet onderwerp
połączyć coś ziets overbruggen met
Połączmy to z następnym punktem.Laten we dat overbruggen met het volgende punt.
Aby połączyć to z naszym następnym tematem …Om dit te overbruggen met ons volgende onderwerp …
wedługvolgens
zgodnie z badaniemvolgens een onderzoek
zastanawiać sięzich afvragen
Chłopaki, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym badaniem?Jongens, hebben jullie je ooit afgevraagd wat het onderzoek inhoudt?
doświadczać wadnadelen ervaren
Nigdy nie doświadczyłem tylu wad.Ik heb nog nooit zoveel nadelen ervaren.
reklama w mediach społecznościowychde reclame op sociale media
Czy doświadczyliśmy jakichś wad reklamy w mediach społecznościowych?Hebben we nadelen ondervonden van het adverteren op sociale media?
przeznaczyć czas natijd uit te trekken voor
dużo czasuvoldoende tijd
sesja pytań i odpowiedzide vraag- en antwoordsessie
Przeznaczyliśmy dużo czasu na sesję pytań i odpowiedzi.We hebben voldoende tijd uitgetrokken voor een vraag- en antwoordsessie.
być wartym zrobienia czegośde moeite waard zijn om iets te doen
To nie jest warte zrobienia.Dit is niet de moeite waard om te doen.
być wartym odnotowanianiets waard zijn
Warto również zauważyć, że…Het is ook niets waard dat…
być zadowolonymblij zijn
Cieszę się, że mnie pan o to zapytał.Meneer, ik ben blij dat u me dat vroeg.
danede gegevens
Dane wskazują, że…De gegevens geven aan dat…
Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj.Dank u voor uw komst vandaag.
kopać dalejverder graven
odkryć sprzecznośćeen tegenstrijdigheid ontdekken
Zagłębiając się w to dalej, odkrywamy sprzeczność.Als we hier verder in graven, ontdekken we een tegenstrijdigheid.
w świetle dyskusjiin het licht van de discussie
wnioskowaćafleiden
wywnioskować odpowiedźhet antwoord afleiden
On wywnioskował odpowiedź.Hij leidde het antwoord af.
wywnioskować znaczeniede betekenis afleiden
Wnioskuję o twoim znaczeniu.Ik leid jouw betekenis af.
W świetle naszej dyskusji możemy wywnioskować, że …In het licht van onze discussie kunnen we afleiden dat …
skierować dyskusję w nowym kierunkude discussie in een nieuwe richting sturen
Skierował dyskusję w nowym kierunku.Hij stuurde de discussie in een nieuwe richting.
zagłębiać sięzich verdiepen in
Zagłębiła się w wiele interesujących aspektów.Ze verdiepte zich in veel interessante aspecten.
Kierując naszą dyskusję w nowym kierunku, zagłębmy się w szczegóły.Als we onze discussie in een nieuwe richting sturen, zullen we ons in details verdiepen.
znaleźć niespójnościinconsistenties vinden

Pisanie mailaSzanowny Panie/Szanowna PaniGeachte heer/geachte mevrouw
Szanowny/a Panie/PaniGeachte heer of mevrouw
Do wszystkich zainteresowanychAan wie het betreft
Mam nadzieję, że wszystko w porządku.Ik hoop dat u het goed maakt met deze e-mail.
Nazywam się…Mijn naam is…
Kontaktuję się z Państwem, aby…Ik neem contact met u op om…
Wysyłam maila w nawiązaniu do…Ik e-mail in verband met…
W odpowiedzi na Państwa e-maila chciałbym…In antwoord op uw e-mail, zou ik graag…
Piszę do Państwa w imieniu…Ik schrijf u namens…
Piszę, aby zapytać o…Ik schrijf u om te vragen over…
Jak się masz?Hoe gaat het met je?
Co tam nowego?Wat is er nieuw?
Jak się miewasz?Hoe gaat het met je?
Mam nadzieje, że u Ciebie wszystko dobrze.Ik hoop dat het leven je goed behandelt.
Mam nadzieję, że masz się dobrze.Ik hoop dat het goed met je gaat.
Ucieszyłem się, kiedy dostałem twojego maila.Ik was blij om uw e-mail te ontvangen.
Czy mogliby Państwo dać nam znać czy…Kunt u ons laten weten of…
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Państwo mogli…We zouden het op prijs stellen als u…
Piszę, aby wyrazić swoje zaniepokojenie związane z faktem, że…Ik schrijf u om mijn bezorgdheid te uiten over het feit dat…
Czy możemy umówić spotkanie?Kunnen we een afspraak maken?
Czy mogliby Państwo wysłać mi…?Kunt u mij … bezorgen?
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na…Ik wil graag uw aandacht vestigen op…
Przykro nam poinformować, że…Het spijt ons u te moeten informeren dat…
Jesteśmy zainteresowani…We zijn geïnteresseerd in…
Możemy potwierdzić, że…We kunnen bevestigen dat…
Informujemy, że…Wij informeren u dat…
Proszę zapoznać się z załączonym plikiem.Zie het bijgevoegde bestand.
W załączeniu przesyłam kopię mojego listu z dnia 18 kwietnia.Bijgevoegd vindt u een kopie van mijn brief van 18 april.
Byłbym wdzięczny, gdyby mogli Państwo…Ik zou het erg op prijs stellen als u…
W odpowiedzi na Państwa pytanie…In antwoord op uw vraag…
Czy mógłbyś mi powiedzieć więcej na temat…?Kunt u mij meer vertellen over…?
Czy słyszałeś wieści?Heeft u het nieuws gehoord?
Czy wiesz, czy…?Weet u of…
Proszę, czy mógłbyś…Kunt u alstublieft…

Język sprzedaży i inżynierii rozwiązańekspert technicznyeen technisch expert
Inżynier sprzedaży jest zasadniczo ekspertem technicznym.Een Sales Engineer is in wezen een technisch expert.
Ściśle współpracuje z zespołem sprzedaży.Hij werkt nauw samen met het verkoopteam.
aby sprzedawać usługiom diensten te verkopen
głębokie zrozumienieeen grondige kennis van
produktów lub usługproducten of diensten
aspekty technicznede technische aspecten
mieć głębokie zrozumieniegoed begrijpen
Mają głębokie zrozumienie technicznych aspektów produktów.Ze hebben een grondige kennis van de technische aspecten van de producten.
wykorzystać wiedzęde kennis gebruiken
Mogą wykorzystać tę wiedzę, aby doradzać potencjalnym klientom.Ze kunnen deze kennis gebruiken om potentiële klanten te adviseren.
prowadzić prezentacje produktówproductpresentaties houden
podczas procesu sprzedażytijdens het verkoopproces
wyjaśniać specyfikacje technicznetechnische specificaties uitleggen
potrzeby klientade behoeften van de klant
proponować możliwe rozwiązania dla potrzeb klientamogelijke oplossingen voor de behoeften van de klant voorstellen
Podczas procesu sprzedaży mogą przeprowadzać prezentacje produktów.Tijdens het verkoopproces kunnen ze productpresentaties houden.
przekonać o technicznej wyższościovertuigen van de technische superioriteit
wyższości technicznej ich produktude technische superioriteit van hun product
aby ułatwić zamknięcie sprzedażyde afsluiting van de verkoop vergemakkelijken
prezentacja rozwiązań dostosowanychoplossingen op maat presenteren
dla indywidualnych potrzeb klientówvoor de individuele behoeften van klanten
Współpracują również ściśle z zespołem sprzedaży.Ze werken ook nauw samen met het verkoopteam.
oferowanie rozwiązańoplossingen bieden
oferowanie kompleksowych rozwiązań opartych nauitgebreide oplossingen bieden op basis van
integracja różnych produktówde integratie van verschillende producten
integracja różnych usługde integratie van verschillende diensten
rozwiązywanie wyzwań klientówuitdagingen van klanten oplossen
szersza wiedza na temat różnych technologiieen bredere kennis van verschillende technologieën
oferowanie wszechstronnych rozwiązańveelzijdige oplossingen bieden
Inżynierowie ds. rozwiązań często posiadają szerszą wiedzę na temat różnych technologii.Solutions Engineers hebben vaak een bredere kennis van verschillende technologieën.
Czy można rozwiązać konkretne problemy lub wyzwania klienta?Kun je de specifieke problemen of uitdagingen van de klant oplossen?
skupienie się na sprzedażyfocussen op verkoop
Inżynier sprzedaży koncentruje się przede wszystkim na sprzedaży.Sales Engineer richt zich voornamelijk op verkoop.

Techniczny właściciel produktu (Product Owner)Spełniam wszystkie wymagania dotyczące tej roli.Ik voldoe aan alle eisen voor deze functie.
od oceny i komunikacji po wdrożenievan evaluatie en communicatie tot implementatie
roadmap i utrzymanieroadmap en onderhoud
zwinny rozwój oprogramowaniade agile softwareontwikkeling
współpraca z interesariuszamiSamenwerken met de belanghebbenden
identyfikacja kroków wymaganych dla następnej iteracji produktuom de stappen te identificeren die nodig zijn voor de volgende product iteratie
w tym koordynacja zależności z innymiinclusief de coördinatie van afhankelijkheden met anderen
wielofunkcyjn zespołuw cross-functionele team
realizacja wizji produktude realisatie van de productvisie
cykl życia produktude levenscyclus van het product
ocena, w której fazie znajduje się produktbeoordelen in welke fase het product zich bevindt
Produkt jest podzielony na 5 faz.Het product is onderverdeeld in 5 fasen.
Te 5 faz to: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, nasycenie, spadekDe 5 fasen zijn: introductie, groei, volwassenheid, verzadiging, verval
wprowadzeniede introductie
wzrostde groei
dojrzałośćde rijpheid
nasyceniede verzadiging
spadekde verval
przegląd tworzenia oprogramowania i modeli procesóween overzicht van softwareontwikkeling en de procesmodellen
procesy tworzenia oprogramowaniade ontwikkelingsprocessen
wymaganiade eisen
architektura oprogramowania,de softwarearchitectuur
programowaniede programmering
testy oprogramowaniade softwaretests
dostarczanie (wdrażanie)de levering (implementatie)
działanie aplikacjiDe werking van de toepassing
Statyczne i zwinne tworzenie oprogramowaniaStatische en agile softwareontwikkeling
podejście DevOpsde DevOps-aanpak
tworzenie zaufaniavertrouwen creëren
Każdy krok tworzy artefakt, wynikElke stap creëert een artefact, een resultaat
aby stworzyć artefakteen artefact creëren
artefakt jest rezultatemeen artefact is een resultaat
ukończona aplikacjavoltooide applicatie
działające oprogramowaniewerkende software
dokumentacjade documentatie
aby naprawić błądeen bug oplossen
zapisać wymaganiade vereiste opschrijven